سردار آزمون تصادف کردT____T

هجدهم تیر 97 ساعت 21 و 17 دقیقه و 41 ثانیه

مدیر وب : ♛I'm not a bad person♛
امروز کوثر بهم گفت تصادف کرد باور کنین باورم نمیشد!
چونشم پاره شدT^T

ولی خداروشکر حالش خوبهT^T
نظر یدین*^* : بزار با بدبختیام بمیرمT0T
آخرین ویرایش: هجدهم تیر 97 ساعت 21 و 16 دقیقه و 51 ثانیه