تبلیغات
دنیای یه باکا - سردار آزمون تصادف کردT____T

سردار آزمون تصادف کردT____T

دوشنبه هجدهم تیرماه سال 1397 ساعت 20 و 17 دقیقه و 41 ثانیه

مدیر وب : ♛I'm not a bad person♛
امروز کوثر بهم گفت تصادف کرد باور کنین باورم نمیشد!
چونشم پاره شدT^T

ولی خداروشکر حالش خوبهT^T
نظرات : بزار با بدبختیام بمیرمT0T
آخرین ویرایش: دوشنبه هجدهم تیرماه سال 1397 ساعت 20 و 16 دقیقه و 51 ثانیه